Čekejte, prosím...
A A A
27. 7. 2020, [Právní zpravodaj]
Chemické zbraně

Senátoři schválili zpřísnění pravidel kontroly pro některé nebezpečné látky.

Dne 23. 7. 2020 Senát schválil vládní návrh novely zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní.

Cílem návrhu je aktualizace zákona a jeho harmonizace s Úmluvou o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení (č. 14/2009 Sb. m. s.).

Změny se dotknou především terminologie, ale dojde též ke zpřísnění pravidel kontroly pro některé nebezpečné látky, které mohou být potenciálně zneužity jako chemická zbraň.

Nakládání s toxickou chemickou látkou nebo jejím prekurzorem k jinému než nezakázanému účelu bude zakázáno. Nezakázaným účelem se bude rozumět

1.

průmyslový, zemědělský, výzkumný, zdravotnický, farmaceutický nebo jiný mírový účel,

2.

ochranný účel, který se přímo týká ochrany proti toxickým chemickým látkám a ochrany proti chemickým zbraním,

3.

vojenský účel bez použití chemické zbraně, který nezávisí na použití toxických vlastností chemických látek jako bojových prostředků, nebo

4.

účel udržování vnitřního pořádku včetně vnitrostátního potlačování nepokojů.

Odhalení nebo důvodné podezření na podporování nebo financování aktivit uvedených v § 3 ZákChemZb bude každý povinen bezodkladně ohlásit Policii České republiky, která tyto informace neprodleně sdělí Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost.

Návrh míří k prezidentu republiky.