Čekejte, prosím...
A A A
7. 5. 2020, [Právní zpravodaj]
Kompenzační bonus pro společníky s. r. o. a pěstouny

Poslanci schválili další rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu.

Dne 6. 5. 2020 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.

Cílem návrhu je zmírnit dopady událostí souvisejících se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 na společníky vybraných společností s ručením omezeným, jejichž činnost byla v důsledku těchto událostí úplně či částečně utlumena, a tedy došlo k zásadnímu nebo výraznému negativnímu zásahu do jejich podnikání.

Navrhuje se proto další rozšíření poskytování kompenzačního bonusu zavedeného zákonem č. 159/2020 Sb. (PZ 147/2020).

Subjektem kompenzačního bonusu bude také fyzická osoba, která je společníkem společnosti s ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku, která má

a)

nejvýše dva společníky, tito společníci jsou fyzickými osobami a jejich podíl není představován kmenovým listem, nebo

b)

pouze společníky, kteří jsou členy jedné rodiny, a jejich podíl není představován kmenovým listem.

Subjektem kompenzačního bonusu nebude společník společnosti s ručením omezeným,

a)

která byla v úpadku nebo v likvidaci,

b)

která byla nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou,

c)

jejíž obrat za skončené zdaňovací období nepřekročil částku 180 000 Kč,

d)

která nebyla ke dni 12. 3. 2020 daňovým rezidentem členského státu Evropské unie.

Předmětem kompenzačního bonusu bude výkon činnosti společnosti s ručením omezeným, které je subjekt kompenzačního bonusu společníkem, v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, pokud tato činnost nemohla být zcela nebo zčásti vykonávána nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření. Demonstrativní výčet důvodů bude obdobný jako v případě stávajícího bonusu pro OSVČ.

Schválený pozměňovací návrh poslance Mikuláše Ferjenčíka a dalších rozšiřuje okruh subjektů kompenzačního bonusu o OSVČ, které jsou účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanec, přičemž se jedná o činnosti, u nichž vzniká účast na nemocenském pojištění pouze z důvodů uvedených v § 5 písm. a) bodech 12 a 13 NemPoj (pečovatelství).

Prezident republiky dne 6. 5. 2020 podepsal zákon prodlužující kompenzační bonus (PZ 199/2020).

Návrh míří do Senátu.