Čekejte, prosím...
A A A
12. 5. 2020, [Právní zpravodaj]
Zrychlení veřejných zakázek

Vláda navrhuje zjednodušení jednacího řízení bez uveřejnění v případech jediného dodavatele a krajně naléhavých okolností.

Dne 11. 5. 2020 vláda schválila návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek.

Cílem návrhu je zjednodušit nákup osobních ochranných prostředků po konci nouzového stavu, a to zrychlením procesu zadávání zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění.

Navrhuje se proto zvláštní ustanovení týkající se průběhu jednacího řízení bez uveřejnění v případech jediného dodavatele (§ 63 odst. 3 ZVZ) a krajně naléhavých okolností (§ 63 odst. 5 ZVZ).

V těchto případech se nepoužijí § 48 odst. 7 a 9 (ověřování zaknihovaných akcií), § 73 (rozsah kvalifikace v nadlimitním režimu), § 86 (doklady o kvalifikaci v žádosti o účast, předběžné nabídce nebo nabídce) a § 122 (výběr dodavatele, výzva vybranému dodavateli) ZVZ. Zadavatel tedy například nebude povinen ověřovat kvalifikaci a skutečného majitele vybraného dodavatele či nebude povinen vyloučit vybraného dodavatele, který nemá zaknihované akcie.

Ruší se povinnost hodnocení nabídek u veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 300 000 000 Kč pětičlennou komisí, pokud kritérium hodnocení je číselně vyjádřitelné (§ 42 odst. 2 ZVZ).

Zavádí se výjimka z povinnosti zadavatele odeslat oznámení o výběru v zadávacím řízení s jediným účastníkem (§ 50 ZVZ).