Čekejte, prosím...
A A A
12. 5. 2020, [Právní zpravodaj]
Snížení penále za pojistné na sociální zabezpečení

Vláda navrhuje možnost zaměstnavatelů odložit platby pojistného a povinnou elektronizaci.

Dne 7. 5. 2020 vláda schválila návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020.

Cílem návrhu je pomoci zaměstnavatelům překlenout období krize způsobené epidemií koronaviru posílením jejich likvidity.

Pokud zaměstnavatel jako poplatník nezaplatil pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní měsíce květen 2020 až červenec 2020 nebo pojistné zaplatil v nižší částce a dluh vzniklý z tohoto důvodu uhradí nejpozději do 20. října 2020, sníží se penále o 80 %. Zbývajících 20 % odpovídá navýšení o úrok přibližně ve výši 4 % p. a. Podmínkou pro toto snížení penále je, že zaměstnavatel za všechny uvedené kalendářní měsíce odvedl pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci.

Navrhuje se také zjednodušení administrativních postupů souvisejících s placením pojistného a předkládáním přehledů.

Zaměstnavatel bude povinen zaslat přehled o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného v elektronické podobě, nebrání-li mu prokazatelné objektivní technické důvody (§ 9 odst. 2 ScZabPjst).

Ruší se možnost placení pojistného na sociální zabezpečení a dluhu na pojistném na nemocenské pojištění vyplacením v hotovosti zaměstnanci příslušné okresní správy sociálního zabezpečení pověřenému přijímat pojistné [§ 19 odst. 1 písm. b) ScZabPjst a § 165 NemPoj].