Čekejte, prosím...
A A A
14. 5. 2020, [Právní zpravodaj]
Zdanění převodů nemovitostí

Vláda navrhuje zrušení daně z nabytí nemovitých věcí i odpočtu úroků z hypoték.

Dne 30. 4. 2020 vláda schválila návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí.

Cílem návrhu je růst investic do nemovitých věcí a snížení administrativní zátěže.

Navrhuje se proto

1.

zrušení daně z nabytí nemovitých věcí,

2.

zrušení odpočtu úroků z hypoték od základu daně z příjmů a

3.

prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje nemovité věci neurčené k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let.

Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. bude bez náhrady zrušeno.

Na druhou stranu bude zrušen též odpočet úroků z úvěrů poskytnutých pro bytovou potřebu (§ 15 odst. 3 DPříj).

Od daně z příjmů bude osvobozen příjem z prodeje nemovitých věcí nebo z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem neosvobozený podle § 4 odst. 1 písm. a) DPříj,

-

přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem nebo vypořádáním spoluvlastnictví k nim dobu 10 let [podle § 4 odst. 1 písm. b) DPříj nyní 5 let],

-

nově nepřesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem nebo vypořádáním spoluvlastnictví k nim dobu 10 let a použije-li poplatník získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby.