Čekejte, prosím...
A A A
14. 5. 2020, [Právní zpravodaj]
Dynamická směna měn

Vláda navrhuje technické změny úpravy platebního styku.

Dne 4. 5. 2020 vláda schválila návrh novely zákona o platebním styku.

Cílem návrhu je odstranit technické problémy, které vyplynuly z aplikační praxe zákona.

Navrhuje se dílčí úprava licenčních požadavků kladených na poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu.

Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu bude uplatňovat systém vyřizování stížností a reklamací uživatelů.

Podmínkou získání povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu bude nově také důvěryhodnost žadatele, vedoucích osob žadatele a osob, které na něm mají kvalifikovanou účast.

Návrh podrobněji upravuje povinnost úvěrových institucí vést platební účty tzv. nebankovním poskytovatelům platebních služeb (§ 255 PlStk).

Dojde také k adaptaci na novelu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 ze dne 16. 9. 2009 o přeshraničních platbách ve Společenství. Stanovuje se veřejnoprávní dohled nad poskytováním služby dynamické směny měn (Dynamic Currency Conversion) prostřednictvím bankomatů a zavádí se nová licenční kategorie poskytovatele služby dynamické směny měn.