Čekejte, prosím...
A A A
14. 5. 2020, [Právní zpravodaj]
DPH u e-commerce

Vláda navrhuje implementační úpravu přeshraničního elektronického obchodování.

Dne 11. 5. 2020 vláda schválila návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty.

Cílem návrhu je implementace unijního práva v oblasti daně z přidané hodnoty týkající se přeshraničního elektronického obchodování (tzv. e-commerce) a dílčí změny na základě potřeb aplikační praxe.

Zákon bude rozlišovat mezi prodejem zboží na dálku (podle stávající terminologie zasíláním zboží) mezi členskými státy a prodejem dovezeného zboží na dálku, při kterém je zboží odesláno nebo přepraveno ze třetí země na území Evropské unie.

Místem plnění při prodeji zboží na dálku bude místo, kde se zboží nachází v době, kdy jeho odeslání nebo přeprava začíná, pokud celková hodnota příslušných plnění bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce částku 10 000 €; jinak jím bude místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy.

Dojde k odstranění znevýhodnění dodavatelů zboží nízké hodnoty v Evropské unii oproti dovozu ze třetích zemí. Od daně již nebude osvobozen dovoz zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 € [§ 71 odst. 3 písm. a) DPHZ].

Naopak budou zavedeny dva zvláštní režimy zjednodušeného zdanění pro dovoz zboží s hodnotou nepřesahující 150 €: zvláštní režim jednoho správního místa a zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty.

Oba dosavadní režimy jednoho správního místa (režim Evropské unie a režim mimo Evropskou unii) se rozšiřují na poskytování veškerých přeshraničních B2C služeb příjemcům v Evropské unii.

Dalším novým institutem je dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní. Za účelem zamezení obcházení daňových povinností se jeho provozovatel bude považovat za osobu, která dané zboží obdržela a dodala sama.