Čekejte, prosím...
A A A
21. 5. 2020, [Právní zpravodaj]
Zvýšené cíle energie z obnovitelných zdrojů

Vláda navrhuje nové formy podpor.

Dne 27. 4. 2020 vláda schválila návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie a energetického zákona.

Cílem návrhu je implementace směrnice 2018/2001 ze dne 11. 12. 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Navrhují se proto nástroje, které mají dosáhnout zvýšených cílů pro energii z obnovitelných zdrojů energie stanovených směrnicí na období let 2021 až 2030.

Návrh by měl omezit náklady státu na provozní podporu a naopak dát širokou pravomoc vládě jejím nařízením upravovat formy podpor podle aktuální situace na energetickém trhu a podle toho, jak se budou cíle skutečně plnit.

Podpora formou výkupní ceny se nemá uplatňovat pro výrobny elektřiny uvedené do provozu od 1. 1. 2021. Malé zdroje do 1 MW již nebudou podporovány formou výkupních cen, ale formou hodinového zeleného bonusu. Zdroje nad 1 MW budou podporovány formou soutěžních nabídkových řízení (aukcí).

Stávající výrobny elektřiny a výrobny tepla po skončení nároku na současnou provozní podporu budou moci získat podporu elektřiny nebo tepla pro zachování výrobny elektřiny nebo tepla v provozu (tzv. udržovací podporu). Zavádí se též podpora elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny.

Dojde ke znovuzavedení podpory biometanu, zrušené zákonem č. 131/2015 Sb. (PZ 129/2015).

Monitoring celkové úrovně podpory má kontrolovat přiměřenost podpory, a zabránit tak tzv. překompenzaci. Sektorovým šetřením se bude prověřovat výše vnitřního výnosového procenta (IRR) investic do výrobny elektřiny dosahovaného výrobci za uplynulou dobu provozování výroben elektřiny v daném sektoru a za zbývající dobu práva na podporu elektřiny vyrobené ve výrobnách elektřiny v tomto sektoru. Sektorové šetření provede Ministerstvo průmyslu a obchodu po uplynutí 10 let od uvedení výrobny elektřiny do provozu. IRR se bude u různých výroben energie pohybovat od 6,3 % do 10,6 %.