Čekejte, prosím...
A A A
8. 10. 2020, [Právní zpravodaj]
Zeměměřické činnosti

Vláda navrhuje novou úpravu poskytování výsledků zeměměřických činností.

Dne 21. 9. 2020 vláda schválila návrh novely zákona o zeměměřictví.

Cílem návrhu jsou dílčí změny, které zákon uvedou do souladu s technickým vývojem.

Institut geodetických základů bude rozšířen o státní síť permanentních stanic pro přesné určování polohy.

Mezi zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu (§ 4 ZmMěřZ) bude patřit i tvorba a obnova ortofota České republiky.

Zeměměřický úřad bude zveřejňovat údaje databáze, ortofota České republiky, státního mapového díla, databázového souboru geografického názvosloví a bodových polí bezplatně jako otevřená data. Zvláště se upravuje úplatné poskytování těchto údajů v jiných formátech a poskytování dalších údajů.

Pojem „chráněné území“ k ochraně značky základního bodového pole se nahradí pojmem „ochranné pásmo“. Značky bodů základních bodových polí a ochranná pásma značek bodů základních bodových polí budou vedeny v registru územní identifikace jako účelové územní prvky.

Mění se postup při ověřování výsledků zeměměřických činností (§ 12 ZmMěřZ). Výsledky zeměměřických činností vyhotovené orgány zeměměřictví a katastru jako součást výkonu jejich působnosti budou muset být ověřeny těmito orgány. Výsledky zeměměřických činností vyhotovené vojenským zařízením budou muset být ověřeny Ministerstvem obrany.

Seznam fyzických osob s úředním oprávněním nahradí jejich rejstřík.