Čekejte, prosím...
A A A
21. 8. 2020, [Právní zpravodaj]
Povinné vzdělávání distančním způsobem

Děti, žáci a studenti budou povinni se vzdělávat prostřednictvím informačních technologií.

Dne 20. 8. 2020 Senát schválil vládní návrh novely školského zákona.

Návrh přináší zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách.

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebude možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, bude škola poskytovat dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem.

Děti, žáci a studenti budou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.

Distanční formou vzdělávání se rozumí samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené s individuálními konzultacemi [§ 25 odst. 2 písm. d) ŠkolZ].

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude moci v této souvislosti určit opatřením obecné povahy

a)

odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže,

b)

odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání nebo ukončování vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.

Návrh míří k prezidentu republiky.