Čekejte, prosím...
A A A
15. 9. 2020, [Právní zpravodaj]
Výlučná unijní ochrana

Adaptační předpis ruší část národní ochrany označení původu a zeměpisných označení.

Dne 24. 8. 2020 vláda schválila návrh novely zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení.

Cílem návrhu je adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/1753 ze dne 23. 10. 2019 o opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních.

Nařízení nepředpokládá, že by národní ochrana označení původu a zeměpisných označení pro zboží spadající do výlučné unijní ochrany mohla být poskytována. V České republice bude nadále poskytována národní ochrana pouze těm označením původu a zeměpisným označením, jejichž ochrana není unijním právem zabezpečena. Výlučná unijní ochrana se vztahuje na zemědělské výrobky nebo potraviny, které jsou určené pro lidskou výživu, a zemědělské výrobky neurčené pro lidskou výživu, lihoviny, vína a aromatizovaná vína.

Přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu umožňuje získat vedle ochrany označení původu či zeměpisných označení podle unijních předpisů i ochranu mezinárodní pro unijně zapsaná označení.

Návrh odstraňuje neodůvodněné rozdíly v kvalitativních požadavcích na parametry národní a unijní ochrany označení původu a zeměpisných označení uvedených výrobků a potravin.