Čekejte, prosím...
A A A
17. 12. 2020, [Právní zpravodaj]
Péče o dítě v jeslích

Poslanci jednají o financování jeslí ze státního rozpočtu.

Dne 17. 12. 2020 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh novely zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Cílem návrhu je zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v zařízeních předškolní péče, zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Navrhuje se terminologická změna pojmu „dětská skupina“ na pojem „jesle“. Poskytovatel (osoba, která má oprávnění k poskytování služby péče o dítě v jeslích) bude povinen v názvu služby péče o dítě v jeslích použít označení „jesle“. Slovo „jesle“ bude smět v názvu služby péče o dítě používat jen poskytovatel.

Službou péče o dítě v jeslích se pro účely tohoto zákona bude rozumět nevýdělečná činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od 6 měsíců věku do dne 31. srpna, který bezprostředně následuje po dni, ke kterému dítě dosáhlo 3 let věku, která je poskytována mimo domácnost dítěte ve skupině dětí (jesle) a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte.

Poskytovatel bude povinen zajistit poskytování služby péče o dítě v jeslích

a)

jen rodičům dětí, kterým je služba péče o dítě v jeslích určena,

b)

rodiči dítěte ve věku od 6 do 12 měsíců jen ve skupině nejvýše 4 dětí (tzv. mikrojesle),

c)

v rozsahu nejméně 6 hodin během provozního dne; provozním dnem se pro účely tohoto zákona rozumí den v týdnu, po který je poskytovatelem poskytována služba péče o dítě v jeslích.

Návrh upravuje podmínky financování služby péče o dítě v jeslích. Poskytovatel bude mít nárok na příspěvek na provoz jeslí ze státního rozpočtu.

Návrh ustál hlasování o vrácení k dopracování a poté byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jakožto výboru garančnímu. Lhůta k projednání byla zkrácena na 30 dní.