Čekejte, prosím...
A A A
17. 12. 2020, [Právní zpravodaj]
Škody působené kormoránem velkým

Poslanci schválili prodloužení odpovědnosti státu za škody na rybách působené kormoránem velkým.

Dne 17. 12. 2020 Poslanecká sněmovna již v prvním čtení schválila poslanecký návrh novely zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.

Cílem návrhu je řešení škod na rybách způsobovaných kormoránem velkým.

Navrhuje se proto prodloužení zákonem č. 100/2019 Sb. (PZ 99/2019) dočasně zavedené odpovědnosti státu za škody jím působené.

Škodou podle zákona č. 115/2000 Sb․ bude i škoda způsobená kormoránem velkým (Phalocrocorax carbo L.) v letech 2021, 2022 a 2023 na rybách.

V případě škody na rybách způsobené kormoránem velkým v letech 2021, 2022 a 2023 se splnění podmínky, že živočich byl v době, kdy ke škodě došlo, živočichem zvlášť chráněným podle zvláštního právního předpisu, nebude vyžadovat.

Náhrada se bude poskytovat ve výši 100 % prokázané škody (§ 7 odst. 5 zákona č. 115/2000 Sb. bude zrušen).

Poslanci připojili doprovodné usnesení: „Poslanecká sněmovna žádá Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí, aby ve vzájemné spolupráci připravily systematické řešení škod způsobovaných nálety kormoránů na chovy ryb a jejich případné kompenzace, a to i na celoevropské úrovni, a informovaly Poslaneckou sněmovnu do 31. 8. 2021 o přijatých opatřeních.“

Návrh míří do Senátu.