Čekejte, prosím...
A A A
7. 1. 2021, [Právní zpravodaj]
Porušení krizových opatření podnikatelem

Senátoři odmítli úpravu správního trestání právnických a podnikajících fyzických osob.

Dne 7. 1. 2021 Senát zamítnul vládní návrh novely krizového zákona.

Cílem návrhu je upravit postupy a oprávnění v oblasti správního trestání právnických a podnikajících fyzických osob za porušení krizových opatření spočívajících v omezení podnikatelské činnosti. Jejich absence vede například k nedodržování omezení či zákazu v provozovnách stravovacích služeb.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby budou výslovně povinny strpět omezení podle krizového opatření vydaného na základě § 5 písm. e) ZKrŘ.

Příslušník Policie České republiky a strážník obecní policie budou výslovně oprávněni v mezích své působnosti kontrolovat dodržování krizových opatření.

Policie České republiky a obecní policie bude moci projednat přestupky fyzických i právnických osob a podnikajících fyzických osob příkazem na místě (srov. zákon č. 243/2020 Sb., PZ 164/2020).

Schválený pozměňovací návrh výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny vypustil původně navržené zvýšení sankce za přestupek fyzické osoby spočívající v porušení povinnosti strpět omezení vyplývající z krizových opatření z 20 000 Kč na 50 000 Kč.

Schválené pozměňovací návrhy poslance Dominika Feriho upravují ukládání pracovní povinnosti studentům. Pokud je povinnost podle § 6 odst. 1 písm. c) nebo § 14 odst. 4 písm. a) ZKrŘ uložena nebo nařízena žáku či studentovi podle zákona č. 561/2004 Sb․ nebo zákona č. 111/1998 Sb., bude nutný předchozí souhlas ministra školství.

Senátoři kritizují, že krizová opatření byla přijímána příliš často a nepřehledně a že výše hrozících pokut může být likvidační.

Návrh míří zpět do Poslanecké sněmovny.