Čekejte, prosím...
A A A
51/1973 Sb. znění účinné od 1. 1. 1996 do 31. 3. 2000
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 73/2000 Sb.

1.4.2000

zrušeno

vyhláškou č. 282/1995 Sb.

1.1.1996

 

zákonem č. 117/1995 Sb.

1.10.1995

s výjimkou bodu 13 § 80, který nabývá účinnosti dnem 1.ledna 1996

Více...

51

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů

ze dne 27. dubna 1973

o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči

ve zvláštních zařízeních

 

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí a Ústřední rada odborů v dohodě s ministerstvy práce a sociálních věcí republik a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 22 odst. 1 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, podle § 2 odst. 3 písm. c) a § 9 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, podle § 143 odst. 2 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, a podle § 206 zákoníku práce:

Nemocenské pojištění a důchodové zabezpečení pěstounů

§ 1

zrušen

§ 2

zrušen

§ 3

zrušen

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

§ 6

Náhrada škody

Na pěstouna se vztahují ustanovení hlavy osmé zákoníku práce o předcházení škodám, odpovědnosti pracovníka za škodu způsobenou při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním a o odpovědnosti organizace za škodu vzniklou pracovníku, s výjimkou ustanovení § 204 o odpovědnosti za škodu na odložených věcech.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1973.

Předseda

Ústřední rady odborů:

Ing. Hoffmann v. r.

 

Ministr

práce a sociálních věcí ČSSR:

Štanceľ v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. II bod 1 zákona č.118/1992 Sb.1.4.1992