Čekejte, prosím...
A A A
82/1957 Sb. znění účinné od 15. 4. 1992 do 31. 12. 1995
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 237/1995 Sb.

1.1.1996

zrušen

zákonem č. 165/1992 Sb.

15.4.1992

 

zákonem č. 425/1990 Sb.

24.11.1990

 

Více...

82

 

Zákon

ze dne 19. prosince 1957

o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě.

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1

zrušen

§ 2

zrušen

§ 3

zrušen

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

§ 7

zrušen

§ 8

zrušen

Pořádání veřejných produkcí a podniků lidové zábavy a dozor na ně

§ 9

zrušen

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

§ 13

Dozor nad veřejnými produkcemi a podniky lidové zábavy vykonávají odbory školství a kultury rad okresních národních výborů, které mohou tuto působnost přenést na výkonné orgány místních národních výborů.

Ustanovení závěřečná

§ 14

Ministerstvo školství a kultury vydá v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány podrobné předpisy k provedení tohoto zákona, zejména o povolání činnosti artistické fyzickým osobám, o povolování veřejných produkcí a podniků lidové zábavy a o provádění dozoru na ně.

§ 15

zrušen

§ 16

Zrušují se

1.

zákon č. 69/1948 Sb․, o hudební a artistické ústředně,

2.

vyhláška č. 55/1949 Sb., o koordinaci koncertních a artistických produkcí,

 

jakož i všechna jiná ustanovení dosavadních předpisů o věcech upravených tímto zákonem.

§ 17

Tento zákon nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provede jej ministr školství a kultury v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Kahuda v. r.