Čekejte, prosím...
A A A
120/1962 Sb. znění účinné od 1. 7. 1989 do 31. 12. 2009
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 40/2009 Sb.

1.1.2010

zrušeno

zákonem č. 37/1989 Sb.

1.7.1989

 

120

 

ZÁKON

ze dne 19. prosince 1962

o boji proti alkoholismu

 

Alkoholismus brzdí upevňování a rozvoj socialistického soužití, působí škody společenské, hospodářské, mravní i zdravotní a může narušovat výstavbu rozvinuté socialistické společnosti.

Aby všechny státní orgány a všechny společenské, hospodářské a jiné organizace vyvinuly jednotné úsilí v boji proti alkoholismu, usneslo se Národní shromáždění Československé socialistické republiky na tomto zákoně:

§ 1

zrušen

§ 2

zrušen

§ 3

zrušen

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

§ 7

zrušen

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

§ 14

zrušen

§ 15

zrušen

§ 16

Trestní zákon č. 140/1961 Sb. se doplňuje tak, že za § 194 se vkládá § 194a, který včetně nadpisu zní:

§ 194a

Nedovolená výroba lihu

 

(1) Kdo bez povolení ve větším množství pálí nebo jinak vyrábí líh nebokdo líh bez povolení vyrobený ve větším množství přechovává nebo uvádí do oběhu,bude potrestán, nejde-li o čin přísněji trestný, odnětím svobody až na jeden rok nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

(2) Stejně bude potrestán, kdo neoprávněně zhotoví nebo přechovává zařízení na výrobu lihu․

§ 17

zrušen

§ 18

zrušen

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r