Čekejte, prosím...
A A A
183/1994 Sb. znění účinné od 1. 1. 2008
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 362/2007 Sb.

1.1.2008

 

zákonem č. 117/1995 Sb.

1.1.1996

 

zákonem č. 155/1995 Sb.

1.1.1996

 

Více...

183

 

ZÁKON

ze dne 8. září 1994

o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných

v roce 1994 a v roce 1995

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

(§ 1-9)

§ 1

zrušen

§ 2

zrušen

§ 3

zrušen

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

§ 7

zrušen

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

ČÁST DRUHÁ

(§ 10)

§ 10

zrušen

ČÁST TŘETÍ

(§ 11-13)

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 14-16)

§ 14

(1)

Pro účely stanovení výše náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle § 195 zákoníku práce se ode dne účinnosti tohoto zákona od invalidního nebo částečného invalidního důchodu odečte částka 220 Kč. To platí i pro náhrady, jejichž výše byla stanovena před 1.prosincem 1994.

(2)

Částka 220 Kč se od plného nebo částečného invalidního důchodu odečte i v případě stanovení výše náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle § 371 zákona č․ 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.

§ 15

zrušen

§ 16

zrušen

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. VIII zákona č. 362/2007 Sb.1.1.2008