Čekejte, prosím...
A A A
72/1997 Sb. znění účinné od 2. 4. 1997 do 1. 1. 2010

72

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. února 1997,

kterým se stanoví, co se považuje za anabolika a jiné prostředky s anabolickým účinkem ve smyslu trestního zákona

 

 

Vláda stanoví podle § 218b zákona č. 140/1961 Sb․, trestní zákon, ve znění zákona č. 290/1993 Sb.:

§ 1

Za anabolika a jiné prostředky s anabolickým účinkem ve smyslu § 218a trestního zákona se považují látky, které jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:

Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

 

Ministr zdravotnictví:

PhDr. Stráský v. r.