Čekejte, prosím...
A A A
53/1990 Sb. znění účinné od 6. 3. 1990

53

 

ÚSTAVNÍ ZÁKON

České národní rady

ze dne 6. března 1990

o změně názvu České socialistické republiky

 

Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně:

Článek 1

Název „Česká socialistická republika“ se mění na „Česká republika“.

Článek 2

Pokud je v dosavadních ústavních a jiných zákonech uveden název Česká socialistická republika, rozumí se tím Česká republika.

Článek 3

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Šafařík v. r.

Pithart v. r.