Čekejte, prosím...
A A A
101/1993 Sb. znění účinné od 1. 4. 1993

101

 

VYHLÁŠKA

České národní banky

ze dne 12. března 1993

o vydání mincí po 50 Kč vzoru 1993 a o ukončení platnosti mincí

po 1 haléři a po 5 haléřích československé měny a jejich výměně

 

Česká národní banka podle § 22 písm. a) a d) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, stanoví:

§ 1

Dnem 7. dubna 1993 se vydávají do oběhu mince po 50 Kč vzoru 1993 (dále jen „padesátikoruna“).

§ 2

(1)

Padesátikoruna se razí z ocelového jádra, které je po obou stranách střední části potaženo plátkem slitiny obsahující 750 dílů mědi a 250 dílů zinku a na mezikruží plátky mědi. Měděné plátky i hrana padesátikoruny jsou galvanicky pokoveny mědí. Hmotnost padesátikoruny je 9,7 g, její průměr 27,5 mm, z toho průměr střední části 17 mm. Síla mince je 2,55 mm, její hrana je hladká.

(2)

Při ražbě padesátikoruny je povolena odchylka směrem nahoru i dolů v hmotnosti 0,25 g, v průměru 0,1 mm a v síle 0,05 mm. V obsahu mědi při plátování i při galvanickém pokovení mezikruží je při ražbě povolena odchylka směrem dolů 1 %, ve složení kovu při plátování střední části odchylka směrem nahoru i dolů 1 %.

§ 3

(1)

Na líci padesátikoruny je symbol české státnosti český lev. V opise je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“. Při spodním okraji mince je rovněž v opisu její hodnota se zkratkou názvu peněžní jednotky „50 Kč“, oddělená od názvu státu tečkami. Letopočet ražby je umístěn mezi zadníma nohama lva a nad ním je značka mincovny, která padesátikorunu razila.

(2)

Na rubu padesátikoruny je ve střední části mince v popředí Karlův most a za ním seskupení budov charakteristických pro hlavní město České republiky Prahu. Vlevo je chrám sv. Mikuláše, vpravo Národní divadlo a v pozadí panoráma Hradčan s dominantou katedrály sv. Víta. Na mezikruží je v opise nápis „PRAGA MATER URBIUM“. Autorem návrhu padesátikoruny je akademický sochař Ladislav Kozák, iniciály jeho jména „LK“ jsou umístěny ve střední části mince vlevo nad neúplným obloukem Karlova mostu.

§ 4

(1)

Dnem 30. dubna 1993 se ukončuje platnost mincí po 1 haléři československé měny1 a po 5 haléřích československé měny.2

(2)

Mince uvedené v odstavci 1 vyměňuje v době od 1. května 1993 do 31. srpna 1993 Česká národní banka a banky.3 K výměně se přijímají mince jen v částkách dělitelných deseti.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1993.

Guvernér:

Ing. Tošovský v. r.Poznámky pod čarou:

Vyhláška ministra financí č. 45/1953 Sb․, o vydání peněz vzoru 1953.

Vyhláška ministra financí č. 43/1962 Sb., o vydání bankovek po 25 Kčs a mincí po 1 haléři nového vzoru a stažení bankovek po 25 Kčs vzoru 1953.

Vyhláška Státní banky československé č. 60/1991 Sb., o vydávání mincí po 1 haléři, 5 haléřích, 10 haléřích, 20 haléřích, 50 haléřích, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs se státním znakem České a Slovenské Federativní Republiky.

Vyhláška federálního ministerstva financí č. 33/1977 Sb., o vydání mincí po 5 haléřích vzoru 1977.

§ 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

Poznámky pod čarou:
1

Vyhláška ministra financí č. 45/1953 Sb․, o vydání peněz vzoru 1953.

Vyhláška ministra financí č. 43/1962 Sb., o vydání bankovek po 25 Kčs a mincí po 1 haléři nového vzoru a stažení bankovek po 25 Kčs vzoru 1953.

Vyhláška Státní banky československé č. 60/1991 Sb., o vydávání mincí po 1 haléři, 5 haléřích, 10 haléřích, 20 haléřích, 50 haléřích, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs se státním znakem České a Slovenské Federativní Republiky.

2

Vyhláška federálního ministerstva financí č. 33/1977 Sb., o vydání mincí po 5 haléřích vzoru 1977.

3

§ 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.