Čekejte, prosím...
A A A
414/2005 Sb. znění účinné od 1. 1. 2006

414

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. září 2005,

kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004

a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004

a upravují částky pro stanovení výpočtového základu

 

Vláda nařizuje podle § 17 odst. 2 a 4 a § 107 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb․, zákona č. 289/1997 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb.:

§ 1

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 činí 17 882 Kč.

§ 2

Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 činí 1,0532.

§ 3

Částky pro stanovení výpočtového základu uvedené v § 15 zákona č. 155/1995 Sb. a naposledy zvýšené nařízením vlády č. 521/2004 Sb. se zvyšují takto:

a)

částky 8 400 Kč se zvyšují na 9 100 Kč,

b)

částky 20 500 Kč se zvyšují na 21 800 Kč.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Předseda vlády:

Ing. Paroubek v. r.

 

Místopředseda vlády

a ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Škromach v. r.