Čekejte, prosím...
A A A
122/2008 Sb. znění účinné od 1. 1. 2011
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 281/2009 Sb.

1.1.2011

 

zákonem č. 41/2009 Sb.

1.1.2010

 

122

 

ZÁKON

ze dne 19. března 2008,

kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 337/1992 Sb․, o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1)

Čl. I

zrušen

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 2)

Čl. II

zrušen

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 3)

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2008.

Vlček v. r.

Klaus v. r

Topolánek v. r.