Čekejte, prosím...
A A A
445/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002

445

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 10. prosince 2001,

kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného,

výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel

a výše průměrných cen pohonných hmot

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 8 odst. 1 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 125/1998 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Sazby stravného

(1)

Sazby stravného podle § 5 odst. 1 zákona činí

a)

57 Kč až 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)

87 Kč až 105 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,

c)

136 Kč až 163 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

(2)

Sazba stravného podle § 5 odst. 3 zákona činí 57 Kč.

§ 2

Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 7 odst. 2 zákona činí

a)

0,90 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,

b)

3,40 Kč u osobních silničních motorových vozidel.

§ 3

Průměrné ceny pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 7 odst. 5 věty druhé zákona činí

a)

25,90 Kč u benzinu automobilového 91 O Speciál,

b)

25,80 Kč u benzinu automobilového 91 O Normal,

c)

26,20 Kč u benzinu automobilového 95 O Super,

d)

29,20 Kč u benzinu automobilového 98 O Super plus,

e)

22,80 Kč u motorové nafty.

§ 4

Zrušuje se vyhláška č. 448/2000 Sb․, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:

PhDr. Špidla v. r.