Čekejte, prosím...
A A A
439/2002 Sb. znění účinné od 1. 1. 2003

439

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. září 2002,

kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu

za rok 2001 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu

 

Vláda nařizuje podle § 17 odst. 2 a § 107 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb․, zákona č. 289/1997 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb.:

§ 1

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2001 činí 14 640 Kč.

§ 2

Částky pro stanovení výpočtového základu uvedené v § 15 zákona č. 155/1995 Sb. a naposledy zvýšené nařízením vlády č. 346/2001 Sb. se zvyšují takto:

a)

částky 7 100 Kč se zvyšují na 7 400 Kč,

b)

částky 16 800 Kč se zvyšují na 17 900 Kč.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

 

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Škromach v. r.