Čekejte, prosím...
A A A
414/2010 Sb. znění účinné od 1. 1. 2011

414

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2010,

kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2011

stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva,

a částek normativních nákladů na bydlení

 

Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

(1)

Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 za kalendářní měsíc částku:

 

Počet osob v rodině podle

§ 7 odst. 5 zákona

jedna

1 568

dvě

2 145

tři

2 805

čtyři a více

3 383

 

(2)

Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 za kalendářní měsíc:

 

Počet osob v rodině podle

§ 7 odst. 5 zákona

jedna

637

dvě

872

tři

1 140

čtyři a více

1 409

§ 2

Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 pro

a)

bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy

 

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Praha

více než 100 000

50 000 – 99 999

10 000 – 49 999

do 9 999

jedna

6 363

5 117

4 863

4 406

4 293

dvě

9 183

7 478

7 130

6 505

6 350

tři

12 557

10 328

9 872

9 056

8 852

čtyři a více

15 744

13 055

12 506

11 521

11 276

 

b)

bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků

 

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Praha

více než 100 000

50 000 – 99 999

10 000 – 49 999

do 9 999

jedna

3 723

3 723

3 723

3 723

3 723

dvě

5 584

5 584

5 584

5 584

5 584

tři

7 818

7 818

7 818

7 818

7 818

čtyři a více

9 950

9 950

9 950

9 950

9 950

§ 3

Příspěvek na bydlení s přihlédnutím k § 1 a 2 se stanoví nejdříve, jde-li o nárok na příspěvek na bydlení za leden 2011.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

 

Ministr práce a sociálních věcí:

Dr. Ing. Drábek v. r.