Čekejte, prosím...
A A A
260/2020 Sb. znění účinné od 17. 6. 2020

260

 

VYHLÁŠKA

ze dne 21. května 2020

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení

Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě

 

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb․:

§ 1

(1)

Dnem 17. června 2020 seke 100. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě vydává pamětní stříbrná mince po 200 Kč (dále jen „dvousetkoruna“).

(2)

Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).

(3)

Dvousetkoruna se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,1 mm. Při ražbě dvousetkoruny je přípustná odchylka v obsahu stříbra nahoru 1 %, odchylka v hmotnosti nahoru 0,26 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle 0,15 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *“.

§ 2

(1)

Na lícní straně dvousetkoruny je vyobrazen broušený talíř z olovnatého křišťálu, ve kterém je zakomponován fragment vstupního portálu školy. Označení nominální hodnoty se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“ a text „ČESKÁ REPUBLIKA“ se nachází uvnitř fragmentu vstupního portálu. Značka České mincovny tvořená písmeny „Č“ a „M“ je umístěna při levém okraji mince.

(2)

Na rubové straně dvousetkoruny je vyobrazen broušený talíř z olovnatého křišťálu, ve kterém je zakomponován školní emblém s texty „STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ“, „ŽELEZNÝ BROD“ a „1920–2020“. Iniciály autora mince Luboše Charváta, které jsou tvořeny propojenými písmeny „L“ a „Ch“, jsou umístěny uprostřed emblému.

(3)

Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 17. června 2020.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.

Příloha

Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě

(lícní a rubová strana)