Čekejte, prosím...
A A A
323/2020 Sb. znění účinné od 16. 7. 2020

323

 

ZÁKON

ze dne 8. července 2020,

kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/2020 Sb. a zákona č. 208/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 se číslo „1 428 218 723 753“ nahrazuje číslem „1 364 818 723 753“, číslo „1 728 218 723 753“ se nahrazuje číslem „1 864 818 723 753“, číslo „300 000 000 000“ se nahrazuje číslem „500 000 000 000“ a číslo „281 126 169 129“ se nahrazuje číslem „481 126 169 129“.

 

2.

V příloze č. 1 se číslo „1 428 218 723 753“ nahrazuje číslem „1 364 818 723 753“, číslo „1 728 218 723 753“ se nahrazuje číslem „1 864 818 723 753“, číslo „–300 000 000 000“ se nahrazuje číslem „–500 000 000 000“ a číslo „281 126 169 129“ se nahrazuje číslem „481 126 169 129“.

 

3.

V příloze č. 2 se číslo „540 502 848 138“ nahrazuje číslem „522 902 848 138“, číslo „483 479 797 659“ se nahrazuje číslem „467 772 515 906“, číslo „26 929 820 000“ se nahrazuje číslem „24 929 820 000“, číslo „702 200 150 000“ se nahrazuje číslem „658 400 150 000“, číslo „707 811 866 609“ se nahrazuje číslem „664 011 866 609“, číslo „556 443 911 565“ se nahrazuje číslem „538 843 911 565“, číslo „497 710 415 098“ se nahrazuje číslem „482 003 133 345“, číslo „163 962 945 579“ se nahrazuje číslem „161 962 945 579“ a číslo „1 428 218 723 753“ se nahrazuje číslem „1 364 818 723 753“.

 

4.

V příloze č. 3 se číslo „676 800 038 058“ nahrazuje číslem „694 450 038 058“, číslo „81 519 358 975“ se nahrazuje číslem „82 269 358 975“, číslo „15 899 438 896“ se nahrazuje číslem „17 899 438 896“, číslo „26 631 530 110“ se nahrazuje číslem „31 931 530 110“, číslo „66 472 681 089“ se nahrazuje číslem „90 472 681 089“, číslo „56 544 982 069“ se nahrazuje číslem „69 444 982 069“, číslo „226 467 000 210“ se nahrazuje číslem „226 967 000 210“, číslo „15 549 131 176“ se nahrazuje číslem „16 549 131 176“, číslo „9 250 443 374“ se nahrazuje číslem „11 000 443 374“, číslo „2 581 804 229“ se nahrazuje číslem „2 981 804 229“, číslo „259 918 347 439“ se nahrazuje číslem „330 268 347 439“ a číslo „1 728 218 723 753“ se nahrazuje číslem „1 864 818 723 753“.

 

5.

V příloze č. 4 v kapitole 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí se číslo „547 589 411 659“ nahrazuje číslem „529 989 411 659“, číslo „676 800 038 058“ se nahrazuje číslem „694 450 038 058“, číslo „540 502 848 138“ se nahrazuje číslem „522 902 848 138“, číslo „483 479 797 659“ se nahrazuje číslem „467 772 515 906“, číslo „57 023 050 479“ se nahrazuje číslem „55 130 332 232“, číslo „3 204 475 953“ se nahrazuje číslem „15 204 475 953“, číslo „24 870 721 047“ se nahrazuje číslem „30 120 721 047“, číslo „520 000 000“ se nahrazuje číslem „920 000 000“ a číslo „1 139 362 273“ se nahrazuje číslem „1 539 362 273“.

 

6.

V příloze č. 4 v kapitole 315 Ministerstvo životního prostředí se číslo „27 015 820 000“ nahrazuje číslem „25 015 820 000“, číslo „15 899 438 896“ se nahrazuje číslem „17 899 438 896“, číslo „26 929 820 000“ se nahrazuje číslem „24 929 820 000“, číslo „17 339 670 000“ se nahrazuje číslem „15 339 670 000“, číslo „4 061 020 000“ se nahrazuje číslem „6 061 020 000“ a číslo „11 694 614 057“ se nahrazuje číslem „13 694 614 057“.

 

7.

V příloze č. 4 v kapitole 396 Státní dluh se číslo „281 126 169 129“ nahrazuje číslem „481 126 169 129“.

 

8.

V příloze č. 4 v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa se číslo „721 800 470 800“ nahrazuje číslem „678 000 470 800“, číslo „259 918 347 439“ se nahrazuje číslem „330 268 347 439“, číslo „702 200 150 000“ se nahrazuje číslem „658 400 150 000“, číslo „78 769 471 508“ se nahrazuje číslem „112 526 743 508“, číslo „183 843 739“ se nahrazuje číslem „13 016 571 739“, číslo „6 698 333 031“ se nahrazuje číslem „26 698 333 031“ a číslo „1 179 651 461“ se nahrazuje číslem „4 939 651 461“.

 

9.

V příloze č. 4 v kapitole 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se číslo „226 467 000 210“ nahrazuje číslem „226 967 000 210“ a číslo „161 482 083 817“ se nahrazuje číslem „161 982 083 817“.

 

10.

V příloze č. 4 v kapitole 335 Ministerstvo zdravotnictví se číslo „9 250 443 374“ nahrazuje číslem „11 000 443 374“, číslo „984 568 886“ se nahrazuje číslem „2 234 568 886“ a číslo „2 154 236 899“ se nahrazuje číslem „2 654 236 899“.

 

11.

V příloze č. 4 v kapitole 314 Ministerstvo vnitra se číslo „81 519 358 975“ nahrazuje číslem „82 269 358 975“ a číslo „4 670 834 000“ se nahrazuje číslem „5 420 834 000“.

 

12.

V příloze č. 4 v kapitole 317 Ministerstvo pro místní rozvoj se číslo „26 631 530 110“ nahrazuje číslem „31 931 530 110“, číslo „24 608 499 282“ se nahrazuje číslem „29 908 499 282“, číslo „24 418 499 282“ se nahrazuje číslem „29 718 499 282“ a číslo „24 960 036 805“ se nahrazuje číslem „29 260 036 805“.

 

13.

V příloze č. 4 v kapitole 327 Ministerstvo dopravy se číslo „66 472 681 089“ nahrazuje číslem „90 472 681 089“, číslo „50 341 122 851“ se nahrazuje číslem „74 341 122 851“, číslo „36 185 330 000“ se nahrazuje číslem „60 185 330 000“ a číslo „50 865 298 926“ se nahrazuje číslem „74 865 298 926“.

 

14.

V příloze č. 4 v kapitole 329 Ministerstvo zemědělství se číslo „56 544 982 069“ nahrazuje číslem „69 444 982 069“, číslo „42 817 677 061“ se nahrazuje číslem „46 117 677 061“, číslo „40 054 177 061“ se nahrazuje číslem „43 354 177 061“, číslo „1 120 937 175“ se nahrazuje číslem „8 120 937 175“, číslo „1 800 000 000“ se nahrazuje číslem „4 400 000 000“, číslo „36 332 677 061“ se nahrazuje číslem „39 632 677 061“, číslo „4 500 000 000“ se nahrazuje číslem „7 800 000 000“ a číslo „2 341 341 556“ se nahrazuje číslem „4 941 341 556“.

 

15.

V příloze č. 4 v kapitole 334 Ministerstvo kultury se číslo „15 549 131 176“ nahrazuje číslem „16 549 131 176“, číslo „8 509 238 110“ se nahrazuje číslem „9 509 238 110“, číslo „905 037 000“ se nahrazuje číslem „1 905 037 000“ a číslo „3 401 104 528“ se nahrazuje číslem „4 401 104 528“.

 

16.

V příloze č. 4 v kapitole 374 Správa státních hmotných rezerv se číslo „2 581 804 229“ nahrazuje číslem „2 981 804 229“ a číslo „2 575 384 229“ se nahrazuje číslem „2 975 384 229“.

 

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.

 

Zeman v. r.

 

Babiš v. r.