Čekejte, prosím...
A A A
[Právní rozhledy 21/2020, s. III]
ÚOOÚ: Předseda ÚOOÚ ke zpracování osobních údajů v rámci opatření ke COVID-19

Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů J. Kaucký vystoupil dne 7. 10. 2020 na konferenci „GDPR 2020“, kde představil současné priority a cíle Úřadu. Vyjádřil se mj. ke zpracování osobních údajů v rámci opatření Ministerstva zdravotnictví vydávaných s odkazem na COVID-19.

Dosavadní zdrženlivý postoj Úřadu ke zpracování osobních údajů v rámci opatření MZ ohledně „COVID-19“ pochází ze zkušeností s aplikací „eRouška“. Postoj Úřadu byl podle jeho předsedy předznamenán poznatky z období od března do května tohoto roku, kdy Úřad z vlastní iniciativy začal shromažďovat informace o projektu Chytré karantény na základě veřejných zdrojů, především v souvislosti s mimořádným opatřením MZ ve věci trasování s využitím lokalizačních dat od mobilních operátorů. K žádosti tehdejší předsedkyně Úřadu I. Janů tehdejší ministr zdravotnictví zaslal několik sad informací k Chytré karanténě a trasování, posléze i k aplikaci eRouška. Pro celkový nedostatek podkladů, které vznikaly průběžně, se dle Úřadu nepodařilo rozptýlit nejasnosti nad zamýšlenými principy zpracování osobních údajů a sběr podkladů byl 30. 4. 2020 ukončen požadavkem Úřadu na přijetí dostatečného právního základu. Zákon o ochraně veřejného zdraví tuto činnost MZ nepředvídá. Úřad tak nemá k dispozici nezbytnou dokumentaci k eRoušce 1.0, tím méně k eRoušce 2.0, která byla v mezidobí spuštěna, a aplikace určená pro takto citlivé zpracování zvláštních kategorií údajů – z funkčního pohledu údajů o zdravotním stavu – nadále patrně nemá jednoznačný zákonný podklad.

Úřad by měl být hlasem volajícího na poušti tam, kde se – třeba i v jinak nanejvýš ušlechtilé snaze boje proti nebezpečnému koronaviru – své svobody s lehkostí vzdáváme, anebo, což je možná ještě horší, si její omezování ani neuvědomujeme, zdůraznil J. Koucký.