Čekejte, prosím...

Poslední aktualizace:

22 duben 2019

Monitor Sbírky zákonů
Aktuální články
Současné téma: GDPR
PFl 3/2019 s. 3 Brexit za rohem
PFl 3/2019 s. 1 Adaptační zákon
PR 4/2019 s. IIpb Vláda: ÚOOÚ: K povinnosti správců provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
PR 4/2019 s. 122 Souhlas dětí se zpracováním osobních údajů po účinnosti GDPR
12019W/TXT Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii