Čekejte, prosím...
Monitor Sbírky zákonů
Aktuální články
Současné téma: GDPR
PR 4/2019 s. IIpb Vláda: ÚOOÚ: K povinnosti správců provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
PR 4/2019 s. 122 Souhlas dětí se zpracováním osobních údajů po účinnosti GDPR
32019D0236 Rozhodnutí Komise (EU) 2019/236 ze dne 7. února 2019, kterým se stanoví vnitřní pravidla týkající se poskytování informací subjektům údajů a omezení některých jejich práv v souvislosti se zpracováváním osobních údajů Evropskou komisí pro účely vnitřní bezpečnosti orgánů Unie
32019H0243 Doporučení Komise (EU) 2019/243 ze dne 6. února 2019 týkající se evropského formátu pro výměnu elektronických zdravotních záznamů (Text s významem pro EHP.)