Čekejte, prosím...
Monitor Sbírky zákonů
94/2017 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
93/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
92/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
91/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
90/2017 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony
89/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
88/2017 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
87/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
86/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
85/2017 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
84/2017 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivních smluv vyššího stupně
83/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
82/2017 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
80/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek
81/2017 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí narození Marie Terezie
79/2017 Sb. Vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů
78/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
77/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů
76/2017 Sb. Vyhláška o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb
75/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb.
Aktuální články
SR 3/2017 str. 103 Evropský soud pro lidská práva - leden 2017
SR 3/2017 str. 81 VÝBĚR ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU
SR 3/2017 str. 90 Výběr rozhodnutí v oblasti civilněprávní
SR 3/2017 str. 74 Judikatura NSS: Evidence obyvatel
SR 3/2017 str. 99 Soudní dvůr EU - leden 2017
PR 6/2017 str. 218 Glosa k novým skutečnostem a důkazům v režimu neúplné apelace
PR 6/2017 str. 211 Tzv. civilní výchovná opatření podle § 925 ObčZ
PR 6/2017 str. 221 Bejček, J. Smluvní svoboda a ochrana slabšího obchodníka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 516 s.
PR 6/2017 str. 202 Dynamický nákupní systém nové generace
PR 6/2017 str. 205 Opatrovnictví bez omezení ve svéprávnosti
PR 6/2017 str. IVp Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C) v období 15. 2.–28. 2. 2017
PR 6/2017 str. Ip Komise navrhla zvýšit transparentnost a odpovědnost v postupech při provádění práva Unie
PR 6/2017 str. IIpa Vláda: ÚOHS - První sankce za protisoutěžní jednání veřejné správy byla uložena Bílině za loterijní vyhlášku
PR 6/2017 str. IIp Vláda: Zákon č. 378/2015 Sb. nově stanoví kompetence finančního arbitra
PR 6/2017 str. IIpb Poslanecká sněmovna: Návrh poslance P. Bělobrádka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
PR 6/2017 str. IIIp Poslanecká sněmovna: Návrh poslance J. Chvojky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů
PR 6/2017 str. II Nové podmínky pro oddlužení
PR 6/2017 str. IIIpa Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
PR 6/2017 str. 191 Ústav soukromého práva: na pomezí mezi fundací a korporacíOtevřete nové možnosti

Nyní se nacházíte ve verzi Beck-online START a můžete pracovat s aktuální legislativou.

Přístup k rozsáhlé databázi judikatury a literatury a plná funkcionalita se Vám otevře po přihlášení

Pokud ještě nemáte svůj účet volejte nebo nám pošlete své kontaktní údaje a my se Vám ozveme zpět

|