Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

11. 3. 2020, [Právní zpravodaj]
Redukce právního řádu

Poslanci jednají o zrušení 828 obsoletních právních předpisů.

Dne 10. 3. 2020 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona, kterým se zrušují některé obsoletní právní předpisy.

Cílem návrhu je zpřehlednění českého právního řádu, který obsahuje přibližně 42 000 právních předpisů. Řada právních předpisů v praxi není používaná, ale dosud nebyla předepsaným způsobem zrušena.

Navrhuje se proto zrušení 828 obsoletních právních předpisů, převážně z období První republiky․

Nejstarším je zákon č. 8/1918 Sb. z. a n., jímž se zrušuje zabavení jmění pro činy velezrádné, nejnovějším nařízení vlády č. 156/2014 Sb., o stanovení výše úroku z přeplatku na dávce z výroby v odvětví cukru pro hospodářský rok 2004/2005.

Ministerstvo vnitra připravuje hlubší analýzu právního stavu, která by měla vyústit v ještě komplexnější redukci právních předpisů.

Současně prošel prvním čtením i poslanecký návrh zákona, kterým se zrušují obsoletní zákony z roku 1919. Tento návrh ruší 150 zákonů, vládních nařízení a vyhlášek z roku 1919.

Vládní návrh ustál hlasování o vrácení k dopracování, poslanecký návrh ustál hlasování o zamítnutí. Oba návrhy byly přikázány k projednání ústavněprávnímu výboru jakožto výboru garančnímu.