Čekejte, prosím...
A A A
7. 5. 2021, [Právní zpravodaj]
Klouzavý mandát

Poslanci jednají o přechodu práv a povinností poslance, který je členem vlády, na náhradníka.

Dne 6. 5. 2021 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně poslanecký návrh novely zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a zákona o volbách do Parlamentu České republiky.

Cílem návrhu je implementace zavedení institutu klouzavého mandátu podle poslaneckého návrhu novely Ústavy (PZ 68/2020).

Práva a povinnosti poslance, který je členem vlády, přejdou na náhradníka prohlášením poslance na schůzi Poslanecké sněmovny, že po dobu členství ve vládě nebude svůj mandát vykonávat, nebo okamžikem doručení notářského zápisu o tomto prohlášení do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Náhradník bude mít po dobu výkonu práv a povinností poslance obdobné postavení jako poslanec. Okamžikem, kdy poslanec přestane být členem vlády, přejdou na něj zpět práva a povinnosti poslance.

Postavením „zastupujícího poslance“ dotyčný náhradník neztratí postavení náhradníka pro možnost nabytí plnohodnotného mandátu, pokud by se takový uprázdnil.

Navrhuje se výslovně upravit důvody zániku postavení náhradníka a stanovit, že zánik postavení náhradníka oznámí předseda Poslanecké sněmovny (§ 54 VolPar).

Návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jakožto výboru garančnímu. Lhůta k projednání byla zkrácena na 20 dní.