Čekejte, prosím...
A A A
19. 3. 2021, [Právní zpravodaj]
Kompenzační úhradová vyhláška

Vláda navrhuje kompenzace poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb.

Dne 15. 3. 2021 vláda schválila návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021.

Cílem návrhu je stanovit právní rámec pro kompenzace nákladů, které poskytovatelům zdravotních služeb vznikly v souvislosti s probíhající epidemií onemocnění COVID-19 v roce 2021.

Zdravotní pojišťovny vyplatí poskytovatelům zdravotních služeb a sociálních služeb kompenzaci zohledňující náklady a výpadky v poskytování hrazených služeb vzniklé v důsledku epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021.

Kompenzaci zdravotní pojišťovna poskytovateli vyplatí v rámci vyúčtování zdravotních služeb hrazených zdravotní pojišťovnou z veřejného zdravotního pojištění poskytnutých v roce 2021 nebo formou záloh na kompenzaci před provedením tohoto vyúčtování.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou způsob zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021. Poskytovatel a zdravotní pojišťovna se budou moci do 30. 4. 2022 dohodnout ohledně způsobu kompenzace odlišně od vyhlášky.

Při postupu podle tohoto zákona se neuplatní povinnost zdravotní pojišťovny hospodařit v souladu se schváleným zdravotně pojistným plánem nebo provizoriem stanoveným podle jiného právního předpisu.

Kompenzace poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb v roce 2020 přinesl zákon č. 301/2020 Sb. (PZ 255/2020).