Čekejte, prosím...
A A A
27. 3. 2021, [Právní zpravodaj]
Financování antigenních testů

Poslanci schválili podporu samotestování u zaměstnavatelů soukromého sektoru a OSVČ.

Dne 24. 3. 2021 Poslanecká sněmovna ve zkráceném jednání schválila vládní návrh novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Cílem návrhu je

− zajištění dostatečného a průběžného financování motivační podpory samotestování u zaměstnavatelů soukromého sektoru a OSVČ a

− v návaznosti na posunutí lhůty pro podání daňového přiznání vyhlášeného ministryní financí odložit i lhůtu pro podání přehledu, který příslušné zdravotní pojišťovně podávají OSVČ.

Pro účely podpory testování zaměstnanců a OSVČ na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím diagnostického zdravotnického prostředku in vitro pro sebetestování nebo prostřednictvím diagnostického zdravotnického prostředku in vitro, pro který bylo Ministerstvem zdravotnictví podle zákona upravujícího diagnostické zdravotnické prostředky in vitro povoleno jeho použití laickou osobou, zdravotní pojišťovna jako další zdroj fondu prevence použije finanční prostředky základního fondu (§ 7 VZPZ§ 19 ZdrPoj).

Lhůta pro podání přehledu OSVČ podle § 24 odst. 2 ZdrPjst se pro podání tohoto přehledu za rok 2020 nepoužije. Přehled bude OSVČ povinna předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, nejpozději do 2. 8. 2021.

Návrh míří do Senátu.