Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

6. 12. 2021, [Právní zpravodaj]
Odpad z lodí

Průkazy způsobilosti a osvědčení o zdravotní způsobilosti námořníků budou automaticky akceptovány.

Dne 25. 11. 2021 vláda schválila návrh novely zákona o námořní plavbě.

Cílem návrhu je implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/883 ze dne 17. 4. 2019 o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí. Směrnice má zamezit znečišťování mořského prostředí vypouštěním škodlivých látek nebo odpadních vod obsahujících takové látky do moře.

Velitel námořního plavidla bude povinen před opuštěním přístavu členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor zajistit předání odpadu nacházejícího se na palubě námořního plavidla přístavnímu zařízení pro příjem odpadu v souladu s Mezinárodní úmluvou MARPOL․ Několik výjimek umožní předání odpadu z lodi až v následujícím přístavu určení.

Provozovatel nebo velitel lodi o hrubé prostornosti přesahující 300 tun, která směřuje do přístavu členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, bude povinen oznámit orgánu tohoto státu příslušnému podle jeho předpisů prostřednictvím k tomu určeného formuláře údaje o lodi, průběhu plavby, druhu a množství odpadu nacházejícím se na lodi, skladovací kapacitě lodi pro jednotlivé druhy odpadu a o jeho předání přístavnímu zařízení pro příjem odpadu. Oznámené údaje, jakož i potvrzení o předání odpadu bude povinen po stanovenou dobu uschovat na palubě lodi.

Návrh také implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1159 ze dne 20. 6. 2019, kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků. Průkazy způsobilosti (§ 47 NámPl) vydávané v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru členům posádky na jiné než velitelské nebo důstojnické úrovni budou automaticky akceptovány (odpadne proces uznávání Národním úřadem). Totéž se bude týkat i osvědčení o zdravotní způsobilosti (§ 48 NámPl).

Legislativní proces identického návrhu (sněmovní tisk 1114) v minulém volebním období nebyl dokončen.

Návrh míří do Poslanecké sněmovny.