Čekejte, prosím...
A A A
21. 12. 2021, [Právní zpravodaj]
Rychlejší očkování proti covid-19

Vláda navrhuje dočasné oprávnění očkovat pro zubní lékaře a farmaceuty.

Dne 13. 12. 2021 vláda schválila návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví.

Cílem návrhu je rychlejší očkování, resp. přeočkování proti nemoci covid-19.

Navrhuje se proto rozšíření okruhu osob oprávněných očkování provádět.

Očkování proti nemoci covid-19 budou moci provádět všichni poskytovatelé zdravotních služeb a zdravotní ústavy․

Lékař

a)

se specializovanou způsobilostí bude moci bez odborného dozoru nebo odborného dohledu provádět očkování proti nemoci covid-19 nebo indikovat jeho provedení,

b)

s odbornou způsobilostí a s certifikátem o absolvování základního kmene bude moci pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí provádět očkování proti nemoci covid-19,

c)

s odbornou způsobilostí bude moci pod odborným dozorem lékaře se specializovanou způsobilostí provádět očkování proti nemoci covid-19.

S účinností omezenou do 31. 12. 2022 bude moci za stanovených podmínek provádět očkování proti nemoci covid-19 též zubní lékař nebo farmaceut.

Návrh míří do Poslanecké sněmovny.