Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

26. 7. 2022, [Právní zpravodaj]
Příspěvek na úsporný tarif

Poslanci schválili možnost dotování ceny elektřiny, zemního plynu a tepla.

Dne 14. 7. 2022 Poslanecká sněmovna ve zkráceném jednání schválila vládní návrh novely energetického zákona.

Cílem návrhu je reagovat na růst cen energií zavedením vhodného opatření na zmírnění dopadů rostoucích cen elektřiny a plynu.

Navrhuje se proto zavedení příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu a zemní plyn․ Příspěvkem bude peněžní částka určená zákazníkovi na úhradu části jeho plateb za elektřinu nebo zemní plyn dodaný obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem na odběrné místo zákazníka v domácnosti.

Podporované kategorie odběrných míst zákazníků, výši příspěvku (maximální výše příspěvku na jednotlivé odběrné místo nebude smět překročit 20 000 Kč) a další podrobnosti stanoví nařízení vlády.

Pro účely zákona o státní sociální podpoře, zákona o pomoci v hmotné nouzi, zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a zákona o sociálních službách se příspěvek nebude považovat za příjem a na náklady na elektřinu a zemní plyn kryté příspěvkem se bude hledět, jako by byly uhrazeny zákazníkem.

Obchodník s elektřinou a obchodník s plynem budou povinni příspěvek zohlednit v nejbližší zálohové platbě zákazníka.

Schválené pozměňovací návrhy hospodářského výboru Poslanecké sněmovny mimo jiné

-

doplňují příspěvek na úhradu nákladů za teplo,

-

zakotvují mimořádný stav nouze vyhlašovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu, během kterého budou mít provozovatelé zásobníků plynu, účastníci trhu s plynem, provozovatelé přepravní soustavy a výrobci plynu další povinnosti.

Návrh míří do Senátu.