Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

18. 10. 2022, [Právní zpravodaj]
Zjednodušení staveb OZE

Stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů do 50 kW nebudou vyžadovat povolení.

Dne 14. 10. 2022 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh novely energetického zákona.

Cílem návrhu je řešení současné energetické krize, a to zjednodušením povolování obnovitelných zdrojů energie.

Z 10 kW na 50 kW se zvyšuje hranice výkonu výrobny elektřiny, kdy se vyžaduje licence na výrobu elektřiny od Energetického regulačního úřadu ve vazbě na vymezení podnikání v energetických odvětvích․

Stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše nebudou vyžadovat rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas, stavební povolení ani ohlášení (s několika výjimkami například z důvodu památkové péče).

Požadavky na bezpečnou instalaci v případě výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie s instalovaným výkonem do 50 kW stanoví vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu.

Za mimořádné tržní situace (institutu zavedeného zákonem č. 287/2022 Sb., PZ 232/2022) bude moci vláda rozhodnout o poskytnutí zápůjčky, úvěru nebo státní záruky účastníkovi s elektřinou nebo plynem.

Poslanecké kluby ANO a SPD nesouhlasily s možností schválení návrhu již v prvním čtení. Návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jakožto výboru garančnímu. Lhůta k projednání byla zkrácena na 7 dní.