Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

4. 11. 2022, [Právní zpravodaj]
Společná zemědělská politika

Evidence využití půdy bude obsahovat více údajů.

Dne 3. 11. 2022 Senát schválil poslanecký návrh novely zákona o zemědělství.

Cílem návrhu je adaptace na řadu unijních nařízení a reakce na připomínky Komise ke Strategickému plánu společné zemědělské politiky ČR.

V zákoně o zemědělství se navrhují mimo jiné

-

zpřesnění ustanovení a formulací v návaznosti na zpracování návrhu Strategického plánu společné zemědělské politiky,

-

další zpřesnění úpravy evidence zemědělského podnikatele v souvislosti se změnami v oblasti živnostenského podnikání,

-

formulační úpravy problematiky poskytování dotací,

-

zpřesnění úpravy evidence využití půdy podle uživatelských vztahů a její aktualizace,

-

formulační úpravy evidence ovocných sadů,

-

doplnění nové evidence jednotek prostorového rozdělení lesa,

-

úprava ustanovení a formulací v oblasti kontrol podmíněnosti – plnění povinných požadavků na hospodaření a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy,

-

úprava ustanovení o přestupcích,

-

zrušení ustanovení o každoročním předkládání zprávy o stavu zemědělství do Poslanecké sněmovny․

V zákoně o Státním zemědělském intervenčním se navrhují mimo jiné

-

zpřesnění a doplnění ustanovení o kompetenci a působnosti Fondu,

-

úprava ustanovení o finančních zdrojích Fondu,

-

zpřesnění ustanovení o způsobu poskytování dotací Fondem a o jejich vrácení,

-

nová procesní ustanovení o jednotné žádosti o zemědělské dotace financované alespoň částečně z Evropské unie a o jejích změnách, o odstranění vad, o doručování apod.,

-

doplnění o problematiku dosud upravenou v právu Evropské unie – vyšší moci a mimořádných okolnostech, podnikatelském seskupení a neoprávněných výhodách,

-

doplnění nových ustanovení k problematice žádosti o dotaci a zastavení řízení o žádosti o dotaci,

-

nová právní úprava při nedodržení podmínek uznání organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů,

-

nové ustanovení k problematice dotací podmíněné zařazením žadatele do opatření,

-

nová právní úprava při nedodržení podmínek na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol,

-

úprava oblasti poskytování informací a spolupráce,

-

zpřesnění ustanovení o kontrole,

-

nové sankční ustanovení o snižování dotací v rámci jednotné žádosti v případě vykázání větší plochy, v rámci jednotné žádosti v případě vykázání vyššího počtu zvířat, v rámci jednotné žádosti v případě neohlášení všech ploch a pořadí uplatnění snížení nebo zamítnutí při výpočtu dotace,

- úprava ustanovení o přestupcích.

Zákon míří k prezidentu republiky.