Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

4. 11. 2022, [Právní zpravodaj]
Otcovská dovolená

Senátoři schválili rozšíření podmínek pro uznání dávek státní sociální podpory.

Dne 3. 11. 2022 Senát schválil vládní návrh novely zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a některých dalších zákonů.

Cílem návrhu je reakce na vysoký nárůst nákladů na životní potřeby.

Navrhuje se proto mimo jiné:

-

zvýšení příspěvku na mobilitu z 550 Kč na 900 Kč měsíčně a příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení svislé zdvihací a šikmé zvedací plošiny (§ 710 DávOsZP),

-

zavedení nároku otce na dávku otcovské poporodní péče i v mimořádných případech, kdy se dítě narodí mrtvé či zemře krátce po porodu v období 6 týdnů ode dne narození (§ 38a NemPoj),

-

zavedení nové překážky v práci pro otce, a to otcovské dovolené, která bude zaměstnanci poskytována pouze po dobu, po kterou mu bude příslušet dávka otcovské poporodní péče podle zákona o nemocenském pojištění (§ 195a ZPr, § 38 VojZ§ 121 SlužZ),

-

zavedení plné elektronizace karantény, tj․ hlášení o nařízení, trvání a ukončení karantény příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví orgánům nemocenského pojištění (§ 105 NemPoj),

-

pohřebné v případě pohřbu plodu po potratu nebo plodu po umělém přerušení těhotenství v případě, že bylo provedeno ze zdravotních důvodů (§ 47 StScPod).

Schválený pozměňovací návrh poslance Víta Kaňkovského přináší zvýšený příspěvek na mobilitu 2 900 Kč za kalendářní měsíc pro osobu, která využívá zdravotnický prostředek pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo zdravotnický prostředek pro domácí plicní umělou ventilaci.

Zákon míří k prezidentu republiky.