Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

15. 11. 2022, [Právní zpravodaj]
Odvod z nadměrných příjmů

Výrobci elektřiny budou odvádět 90 % příjmů nad stanoveným stropem.

Dne 9. 11. 2022 vláda schválila návrh novely energetického zákona.

Cílem návrhu je adaptace na část nařízení Rady (EU) 2022/1854 ze dne 6. 10. 2022 o intervenci v mimořádné situaci s cílem řešit vysoké ceny energie. Konkrétně se upravuje, jakým způsobem budou vybírány odvody z nadměrných příjmů.

Poplatníkem odvodu z nadměrných příjmů budou výrobci a případní zprostředkovatelé účastnící se velkoobchodních trhů s elektřinou jménem výrobců․

Předmětem odvodu z nadměrných příjmů bude nadměrný příjem, kterým se rozumí kladný rozdíl mezi tržním příjmem a stropem tržního příjmu za odvodové období. Strop bude stanoven v eurech za megawatthodinu podle způsobu výroby elektřiny.

Předmětem odvodu nebude nadměrný příjem z prodeje elektřiny vyrobené

a)

ve výrobně elektřiny s instalovaným elektrickým výkonem do 1 MW včetně,

b)

z podporovaného zdroje energie,

c)

v přečerpávací vodní elektrárně nebo

d)

z biometanu.

Odvod bude činit 90 % nadměrného příjmu.

Správu odvodu z nadměrných příjmů bude vykonávat Energetický regulační úřad, který bude postupovat podle daňového řádu.

Návrh míří do Poslanecké sněmovny.