Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

18. 11. 2022, [Právní zpravodaj]
Ochrana Antarktidy

Nová úprava reguluje odpovědnost za ekologické havárie i cestovní ruch.

Dne 18. 11. 2022 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely zákona o Antarktidě.

Cílem návrhu je uvést zákon do souladu se změnou přílohy II, přílohou VI a dalšími právními akty přijatými podle čl. IX odst. 1 Smlouvy o Antarktidě.

Návrh upravuje odpovědnost za ekologické havárie včetně liberačních důvodů․ Provozovatel bude povinen před zahájením činnosti v Antarktidě vypracovat pohotovostní plán obsahující nápravná opatření pro případ nehod s možným nepříznivým dopadem na životní prostředí Antarktidy nebo závislé a přidružené ekosystémy. V případě vzniku ekologické havárie budou provozovatel nebo české osoby povinni okamžitě a účinně zasáhnout proti ekologické havárii způsobené jejich činností a informovat o ní Ministerstvo životního prostředí.

Má dojít k posílení ochrany fauny a flóry Antarktidy. Ochrana se bude výslovně týkat i bezobratlých.

Návrh reguluje cestovní ruch. Provozovatel nebude smět organizovat vystupování osob na pevninu v Antarktidě z plavidel přepravujících více než 500 cestujících. V případě plavidel přepravujících nejvíce 500 cestujících provozovatel zajistí, aby v místě přistání nebylo v žádném okamžiku více než jedno plavidlo přepravující cestující, omezí počet cestujících na břehu v každém okamžiku na nejvíce 100 osob a zajistí, aby byl zachován poměr 1 průvodce na 20 cestujících.

Legislativní proces identického návrhu (sněmovní tisk 1042) v minulém volebním období nebyl dokončen.

Návrh míří do Senátu.