Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

14. 9. 2022, [Právní zpravodaj]
Komponent střeliva

Vláda navrhuje technickou novelu zákona o ověřování střelných zbraní.

Dne 17. 8. 2022 vláda schválila návrh novely zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva.

Cílem návrhu jsou legislativnětechnické opravy znění zákona.

Navrhuje se konkretizace definic a upřesnění pojmů obsažených v zákoně․ Novým pojmem komponent střeliva se bude rozumět střela, nábojnice, zápalka, výmetná náplň nebo jejich kombinace.

V předmětu úpravy zákona se výslovně uvádí kontrola identifikačních údajů střelných zbraní nebo střeliva.

Zakotvuje se pravomoc Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva vydávat nález o klasifikaci výbušných látek a předmětů třídy 1, samovolně se rozkládajících látek a znecitlivěných tuhých výbušných látek třídy 4.1, jiných nebezpečných látek a předmětů třídy 9 obsahujících výbušné látky a předměty na základě Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR.

Návrh míří do Poslanecké sněmovny.