Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

22. 2. 2023, [Právní zpravodaj]
Zvýšení sazeb pokut a řízení s mentorem

Poslanci jednají o revizi trestání dopravních přestupků.

Dne 21. 2. 2023 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh novely zákona o silničním provozu.

Cílem návrhu je revize právní úpravy správního trestání v oblasti silničního provozu včetně bodového systému, aby bylo možné adekvátně postihnout nejzávažnější porušení pravidel silničního provozu.

Návrh zvyšuje horní hranice sazeb pokut za jednotlivé přestupky a také stanovuje dolní hranice sazeb (s výjimkou nejnižšího pásma)․ Smyslem revize je zpřísnění sankcí za závažné přestupky a zmírnění sankcí u méně závažných porušení pravidel silničního provozu.

Revize bodového systému přináší zúžení sazeb ze současných 5 do 3 skupin (6, 4 a 2 body).

Na žádost řidiče se řidiči zašlou informace o každé změně v jeho bodovém hodnocení (§ 123b ProvPoz).

Řidičské oprávnění pro skupinu B bude možné s písemným souhlasem jejího zákonného zástupce udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 17 let. Držitel tohoto řidičského oprávnění před dosažením věku 18 let bude oprávněn k řízení motorového vozidla zařazeného do skupiny B pouze s doprovodem osoby, která je zapsána v registru řidičů jako jeho mentor.

Řidič, který ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění spáchal přestupek nebo trestný čin, za který mu bylo v registru řidičů zaznamenáno 6 bodů, bude povinen absolvovat dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů. Tutéž povinnost bude mít osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, jež pozbyla podle § 94a ProvPoz v souvislosti s přestupkem nebo trestným činem, který spáchala ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění.

Řidič nebude smět

a)

řídit vozidlo, na němž není umístěna tabulka státní nebo vojenské poznávací značky („registrační značka“) nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena,

b)

řídit vozidlo, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost.

V současné době je to pouze povinnost provozovatele v § 38 odst. 1 písm. c) ProvVoz.

Na dálnici bude možné zvýšit nejvyšší dovolenou rychlost dopravní značkou až na 150 km/h (§ 18 odst. 7 ProvPoz).

Řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem bude muset ponechat za ním bezpečnou vzdálenost, aby mohl zastavit vozidlo (podle současné úpravy pouze aby se mohl vyhnout srážce) v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním (§ 19 odst. 1 ProvPoz).

Rozšiřuje se oprávnění policisty zadržet řidičský průkaz (§ 118b ProvPoz).

Rozšiřuje se výčet přestupků, které bude moci obecní policie projednat příkazem na místě (§ 124 ProvPoz).

Návrh je přepracováním návrhu (sněmovní tisk 987), jehož legislativní proces v minulém volebním období nebyl dokončen (PZ 310/2020).

Návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jakožto výboru garančnímu.