Čekejte, prosím...
A A A
4/1869 Ř. z. znění účinné od 19. 2. 1869 do 1. 12. 1950

4

 

Zákon z 31. prosince 1868,

týkající se uzavírání manželství mezi příslušníky různých křesťanských vyznání.

 

Se souhlasem obou komor Říšské rady shledávám následující zákon se zřetelem k uzavírání manželství mezi příslušníky různých křesťanských vyznání vydati:

Článek I.

Při manželstvích mezi příslušníky různých křesťanských vyznání mají se ohlášky v bohoslužebném shromáždění farnosti náboženského společenství každého z obou snoubenců způsobem jinak zákonným udáti.

Článek II.

Slavnostní prohlášení svolení k manželství má se při sňatku mezi příslušníky různých křesťanských církví učiniti v přítomnosti dvou svědků před řádným duchovním jednoho z obou snoubenců nebo před jejich zástupcem.

To se může státi i v případě, když ohlášky kvůli odmítnutí některého duchovního byly provedeny úřadem politickým.

Snoubencům je dovoleno ve všech případech získati církevní požehnání svého manželství uzavřeného před duchovním jednoho ze snoubenců u duchovního druhého z nich.

Článek III.

§§ 71 a 77 obecného zákoníku občanského a všechny zvláštní smíšených manželství týkající se zákony a nařízení jsou potud, odporují-li tyto ustanovením tomuto zákonu, zrušeny.

Článek IV.

Provedením tohoto zákona jsou pověřeni ministr vnitra, jakož i ostatní ministři, v jejichž působnosti předpisy téhož použijí.

 

Vídeň, 31. prosince 1868

František Josef m. p.

Taaffe m. p.

Hafner m. p.

Giskra m. p.

Herbst m. p.