Čekejte, prosím...
A A A
108/1860 Ř. z. znění účinné od 1. 5. 1860 do 31. 12. 1950

108

 

Císařské nařízení z 27. dubna 1860,

platné pro celé území říše,

kterým se zrušuje ustanovení § 29 obecného zákoníku občanského o nabývání státního občanství zahájením živnosti .

 

Po slyšení mých ministrů a po konzultaci mé říšské rady shledávám pro celé území říše naříditi následující:

 

§ 1.

 

Ustanovení § 29 obecného zákoníku občanského, podle něhož cizinci převzetím živnosti, jejíž provozování vyžaduje řádné sídlo v zemi, nabývají rakouské státní občanství, se zrušuje.

 

§ 2.

Nařízení nabude účinnosti 1. května 1860.

 

Vídeň 27. dubna 1860

 

František Josef m. p.

 

arcivévoda Wilhelm m. p.

hrabě Rechberg m. p.

hrabě von Nádasdy m. p.

hrabě Goluchowski m. p.

baron v. Thierrn m. p.

šlechtic von Plener m. p.

 

z nejvyššího nařízení

baron von Ransonnet m. p.