Čekejte, prosím...
A A A
9/1860 Ř. z. znění účinné od 24. 2. 1860 do 31. 12. 1950

9

 

Císařské nařízení z 6. ledna 1860

platné pro celé území říše,

kterým se zrušují stávající zákonná omezení vzhledem k svědecké způsobilosti takových osob, které se nehlásí ke křesťanskému vyznání

 

Po slyšení mých ministrů a po konzultaci mé říšské rady nařizuji:

§ 1.

§ 593 obecného zákoníku občanského pozbývá platnosti, a tedy takové osoby, jež se nehlásí ke křesťanskému vyznání, mohou platně osvědčit testament křesťana.

§ 2.

Předchozí ustanovení se použije na již zřízené písemné i ústní poslední projevy vůle křesťana, k nimž byli přibráni svědci, jež se nehlásí ke křesťanskému vyznání, když zůstavitel nezemřel již přede dnem vyhlášení tohoto nařízení.

§ 3.

Rovněž ustanovení § 142 písm. d) obecného. § 127, písm. d) západohaličského, § 207, odstavec 4 italského a § 216, číslo 4 jihotyrolského soudního řádu, podle nichž je žid židovi proti křesťanovi pochybným svědkem, pozbývají pro příště, jakož i pro procesy zahájené platnosti.

 

Vídeň 6. ledna 1860

František Josef m. p.

 

hrabě von Rechberg m. p.

hrabě von Nádasdy m. p.

 

z nejvyššího nařízení

svobodný pán von Ransonnet m. p.