Čekejte, prosím...
A A A
24/1974 Sb. znění účinné od 12. 4. 1974 do 30. 6. 1976

24

 

USNESENÍ

Předsednictva Slovenské národní rady

ze dne 27. února 1974

o vyhlášení doplňovacích voleb do Středoslovenského krajského národního výboru v

Banské Bystrici ve volebním obvodě č. 45 - Martin

Předsednictvo národní Rady podle § 50 odst. 1 zákona SNR č. 56/1971 Sb., o volbách do národních výborů v Slovenské socialistické republice, vyhlašuje doplňovací volby do Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici ve volebním obvodě č. 45 - Martin a stanoví den jejich konání na sobotu dne 30. března 1974.

Klokoč v. r.