Čekejte, prosím...
A A A
56/1975 Sb. znění účinné od 23. 6. 1975 do 8. 8. 2000

56

 

ZÁKON

ze dne 11. června 1975,

kterým se mění zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech

pracovního klidu a o památných a významných dnech

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění zákona č. 65/1965 Sb., se mění takto:

1.

§ 2 odst. 1 a 2 zní:

(1) Státní svátek 9. květen je dnem pracovního klidu.

(2) Ostatní dny pracovního klidu vedle nedělí jsou:

a)

1. leden (Nový rok),

b)

pondělí velikonoční,

c)

1. květen (Svátek práce),

d)

25. prosinec (první svátek vánoční),

e)

26. prosinec (druhý svátek vánoční).“,

odstavec 4 se vypouští a odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

 

2.

§ 3 zní:

§ 3

 

Významnými dny Československé socialistické republiky jsou:

a)

25․ únor,

b)

29. srpen,

c)

28. říjen,

d)

7. listopad.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Husák v. r.

Indra v. r.

Dr. Štrougal v. r.