Čekejte, prosím...
A A A
6/1972 Sb. znění účinné od 20. 2. 1972 do 14. 10. 1990

6

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 16. února 1972

o změně nařízení vlády Československé socialistické republiky č.

61/1971 Sb., o čestném odznaku "Za ochranu hranic ČSSR".

 

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 9 odst. 4 zákona č. 62/1962 Sb., o propůjčování vyznamenání:

Čl. I

Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 61/1971 Sb., o čestném odznaku "Za ochranu hranic ČSSR", se mění takto:

1.

Ustanovení § 3 zní:

"§ 3

 

(1) Čestný odznak "Za ochranu hranic ČSSR" udělují příslušníkům Pohraniční stráže a pomocníkům Pohraniční stráže ministr vnitra ČSSR a příslušníkům Sboru národní bezpečnosti, členům Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti a jiným občanům ministr vnitra ČSSR a ministři vnitra ČSR a SSR.

(2) Zároveň s čestným odznakem "Za ochranu hranic ČSSR" se odevzdává doklad o jeho udělení."

 

2.

Ustanovení § 4 zní:

"§ 4

 

(1) Podrobnosti o udělování čestného odznaku "Za ochranu hranic ČSSR" stanoví ministr vnitra ČSSR․

(2) Věci čestného odznaku "Za ochranu hranic ČSSR" spravuje federální ministerstvo vnitra."

Čl. II.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Dr. Štrougal v. r.